Årsfestveckans program 2019

MÅNDAG

Wine Tasting

Vett, etikett & dans

——————————————————————————–

TISDAG

Career start expo

CSE är en mässa där man har chansen att bekanta sig med många intressanta företag. Detta är ett ypperligt tillfälle att hitta sig ett sommarjobb eller en trainee position! Detta ordnas i ASA:s aula kl. 11.00-14.00

——————————————————————————–

ONSDAG

Medlemssitz! Tema Östeurpa!
——————————————————————————–

TORSDAG

Företa X

MK:s beerpong turnering

——————————————————————————–

FREDAG

Syjunta

——————————————————————————–

LÖRDAG

Merkantila Klubbens 91:a årsfest!

——————————————————————————–

SÖNDAG

SILLIS!