Evenemang

December Klubbmöte

17.12.2018

Härmed sammankallas Merkantila Klubben r.f.:s medlemmar till stadgeenligt klubbmöte måndagen den 17.12.2018 klockan 18:00 i Geologicum Auditorium 1. Föredragningslistan hittas här: https://drive.google.com/file/d/1BHNua5rOzFfQTDJ67Lc_jVR7FA3qirDJ/view?usp=sharing Under mötet kommer utskotten för 2019 bestämmas. På…

Gamla evenemang ->