September Klubbmöte

måndag 30 september 2019 | 17:30 framåt

Plats: Asa Stora Auditoriet

Härmed sammankallas Merkantila Klubben r.f.:s medlemmar till stadgeenligt klubbmöte måndagen den 30.09.2019 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA.

På mötet kommer det att väljas nya utskottsmedlemmar till vissa utskott och strategigruppen kommer även att presentera ett förslag på MK:s nya strategi

Föredragningslistan publiceras i ett senare skede.

På mötet bjuds det bl.a. på kaffe och något smått att äta.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen