Extra Klubbmöte

måndag 14 oktober 2019 | 17:30 framåt

Plats: Asa Stora Auditoriet

 

Härmed sammankallas Merkantila Klubben r.f.:s medlemmar till ett extra klubbmöte måndagen den 14.10.2019 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA.

Vid klubbmötet behandlas Stadgeändringarna som träder i kraft år 2020 för en andra gång.

Föredragningslistan publiceras i ett senare skede.

På mötet bjuds det bl.a. på kaffe och något smått att äta.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen