Extra klubbmöte 17.2

Ett extra klubbmöte ordnas på måndag 17.2 i ASA Stora Auditoriet kl 17:30. Vid klubbmötet behandlas det bl.a. förändringsförslag för föreningens stadgor och arbetsordning.