Halare och MK-tröjor!

Om ni inte ännu hämtat ut, kom och hämta din halare eller MK-tröja från koppituren!