Klubbmöte

Välkommen på årets första klubbmöte den 4 februari i ASA Stora Auditoriet kl 17:30!
Under mötet röstas bl.a. resmål för Stora Exkursionen 2020 och medlemmar för Glöggcrew uppges.