MK-testar DANS

I mars testar vi på commercial dans på KDC! Danstimmen hålls på fredag 27.3 kl 20-21, och fysisk anmälan till timmen sker under vecka 11 på koppiturerna. Timmen betalas (7€) i samband med anmälan!
Let’s dance!