Organisation och utskott

struktur-1.jpg

Näringslivsutskottet

Utskottets uppgift är att stöda näringslivsansvariga i arbetet med att upprätthålla MK:s kontakter till näringslivet. Ordnar bl.a. CSE.

 

Otto Vauhkonenordförande
Meri Lindström
Saara Essén
Amanda Sandström
Andreas Engström
Fredric Sigfrids

Högskolepolitiska utskottet

Högskolepolitiska utskottet består av samtliga MK-iter som innehar en förtroendepost inom MK:s intresseområden.

Sofia Lindevallordförande
Catharina Lindberg
Julia Nylund
Maja Winter
Viktor Holmquist 
Marina Stenbäck

Meri Lindström
Mathilda Evers
Annika Ojala
Jonathan Nyström
Anton Pajoslahti
Rebecka Behm
Elin Vidlund
Kalle Johansson
Jesper Wicklund
Severi Sopenlehto

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet fungerar som ett rådgivande organ angående ekonomin. Sköter bl.a. uppföljningen av MK:s aktieportföljer.

Axel Koukkula– ordförande
Robert Fagerlund
Viktor Holmquist
Maj Jantunen
Niki Engblom

PR utskottet

PR-utskottet ansvarar tillsammans med PR-chefen för Merkantila Klubbens marknadsföring.

Vilma Jaakkolaordförande
Jakob Sumelius
Emil Kronberg
Mathilda Evers
Linnea Orimus
Pia Blomqvist

Externa utskottet

Externa utskottets främsta uppgift är att ordna den årliga stora exkursionen.

Jesper Wicklundordförande
Pia Blomqvist
Meri Lindström
Isabella Wall
Jenny Alfthan
Julia Nylund

Henrik Street Athletics

Utskottet hjälper idrottsansvariga att koordinera och genomföra Merkantila Klubbens idrottsverksamhet.

Micke Roslingordförande
Oliver Wik
Rasmus Lundmark
Laura-Eliisa Leino
Sofia Westling
Hanna Kuusinen

Projektutskottet

Projektutskottet ordnar i samråd med projektansvariga samtliga festrelaterade evenemang som försiggår utanför MK:s lokaler, exempelvis Glöggrundan 2.0.

Viivi Koivuniemi– ordförande
Saga Englund
Nora Nummentalo
Oliver Wik
Mona Pietikäinen
Ida Wikman
Marincke Behm
Matilda Mäkelä

GR

Arbetsgrupp vars uppgift är att ordna det årliga evenemanget Glöggrundan tillsammans med projektutskottet.

Viivi Koivuniemi– ordförande
Anton Lindblom
Anton Pajoslahti
Daniel Nordqvist
Isabella Wall
Kira Vuorio
Kitty Kaski
Oscar Lindström
Rasmus Majurin

Källar Gardet Banditerna

MK:s mest synliga utskott, KGB, ansvarar för MK:s klubblokal, MK the Club.

Elis Höckerstedt – ordförande
Emilia Karlsson– vice ordförande / värdinna
Mathilda Evers – vice klubbhövding
Milja Laitinen – vice värdinna
Rebecka Behm- inköpschef
Frans Kreutzman – disponent
Anton Pajoslahti

Christian Hoven
Daniel Alperi
David Mannström
Kalle Johansson
Kitty Kaski

Martin Nikkilä
Peik Henriksson
Patricia Hackman
Ramses Paalanen
Benjamin Ketola
Emilia Nordenswan

Henrik Street Journal

Redaktionen för Henrik Street Journal ansvarar för utgivningen av klubbens medlemstidning HSJ.

Sofia Wasastjerna – chefredaktör
Elin Vidlund
Jonathan Nyström
Alexander Hedberg
Elise Wegelius
Emil Kronberg
Kira Vuorio
Jakob Sumelius
Meri Lindström
Lucas Mattson
Angelica Holmberg
Linda Westberg

Årsfestkommittén

Årsfestkommittén ansvarar för anordnandet av MK:s högtidligaste fest, årsfesten. Under årets lopp ska sponsorer skaffas, utrymmen bokas och praktiska detaljer redas ut.
Årsfestkomittén väljs i ett senare skede.

Annina Rosenberg – ordförande
Elise Wegelius – vice ordförande
Senja Hokkinen
Anna Saarinen
Maria Laine