Organisation och utskott

Näringslivsutskottet

Utskottets uppgift är att stöda näringslivsansvariga i arbetet med att upprätthålla MK:s kontakter till näringslivet. Ordnar bl.a. CSE.

 

Jesper Wicklundordförande
Johannes Nieminen
Peik Havunta
Jenny Alfthan
Isabella Wall
Christian Hoven

Högskolepolitiska utskottet

Högskolepolitiska utskottet består av samtliga MK-iter som innehar en förtroendepost inom MK:s intresseområden.

Anton Pajoslahtiordförande
Angelica Holmberg
Victoria Holmström
Alexandra Granlund
Jesper Wicklund
Jonathan Nyström
Elin Vidlund
Meri Lindström
Kalle Johansson
Rebecka Behm
Mathilda Evers
Jenny Alfthan
Kitty Kaski
Elis Höckerstedt
Annika Ojala
Anna Oksanen
Catharina Lindberg
Marina Stenbäck
         Sofia Lindevall

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet fungerar som ett rådgivande organ angående ekonomin. Sköter bl.a. uppföljningen av MK:s aktieportföljer.

Rasmus Lundmark– ordförande
Axel koukkula
Niki Engblom
Viktor Holmquist
Christian Airola

PR utskottet

PR-utskottet ansvarar tillsammans med PR-chefen för Merkantila Klubbens marknadsföring.

Mathilda Eversordförande
Emelie Berglund
Malin Storhannus
Matilda Mäkelä
Nora Nummentalo
Ronja Lindroos

Externa utskottet

Externa utskottets främsta uppgift är att ordna den årliga stora exkursionen.

Julia Nylundordförande
Linnea Orimus
Mathilda Backman
Malin Storhannus
Sofia Lindevall
Maija Winter

Henrik Street Athletics

Utskottet hjälper idrottsansvariga att koordinera och genomföra Merkantila Klubbens idrottsverksamhet.

Oliver Mänttäriordförande
Petrus Laiho
Micke Rosling
Annina Rosenberg
Emma Komusaari
Hanna Kuusinen

Projektutskottet

Projektutskottet ordnar i samråd med projektansvariga samtliga festrelaterade evenemang som försiggår utanför MK:s lokaler, exempelvis Glöggrundan 2.0.

Kira Vuorio– ordförande
Anna Saarinen
Marincke Behm
Kalle Johansson
Ida Wikman
Emelie Berglund

GR

Arbetsgrupp vars uppgift är att ordna det årliga evenemanget Glöggrundan tillsammans med projektutskottet.

Kira Vuorio– ordförande
Didrik Lundsten
Fredric Sigfrids
Nelly Nummentalo
Benjamin Brunou
Laura-Eliisa Leino
Matilda Mäkelä
Christina Kaski
Vilma-Lotta Virtomaa

Källar Gardet Banditerna

MK:s mest synliga utskott, KGB, ansvarar för MK:s klubblokal, MK the Club.

Ramses Paalanen – Ordförande
Milja Laitinen – Vice ordförande / värdinna
David Mannström- Vice klubbhövding
Benjamin Ketola – Vice värd
Anton Lindblom – Disponent
Frans Kreutzman – Inköpschef
Emilia Nordenswan
Peik Henriksson
Marincke Behm
Heidi Mustonen
Rasmus Majurin
Daniel Alperi
Christopher Zitting
Valter Rudnäs
Mona Pietikäinen
Felix Wuorio

Henrik Street Journal

Redaktionen för Henrik Street Journal ansvarar för utgivningen av klubbens medlemstidning HSJ.

Jonathan Nyström- chefredaktör 

Meri Lindström – skribent
Marina Stenbäck – korrektur
Sofia Westling – foto, layout och skribent
Vilma Jaakkola – skribent
Emil Kronberg – skribent
Saara Essén – webskribent och korrektur
Lukas Mattsson – korrektur
Elin Vidlund – skribent och layout
Gustav Malmström – skribent
Jannica West – SOME-ansvarig och layout
Ronja Holmberg – webansvarig och skribent 
Kalle Johansson – Illustratör

Årsfestkommittén

Årsfestkommittén ansvarar för anordnandet av MK:s högtidligaste fest, årsfesten. Under årets lopp ska sponsorer skaffas, utrymmen bokas och praktiska detaljer redas ut.
Årsfestkomittén väljs i ett senare skede.

Laura Leino- ordförande
Pia Blomqvist – vice ordförande

Saga Englund
Antonia Holmgren
Mikael Ignatius
Cajsa Jungar
Claudia Relander
Sophie Sjödahl