Stora Exku -infotillfälle

Infotillfälle för årets Stora Exkursion ordnas via Zoom på onsdag 22.4 kl 18! Ifall du är intresserad av att delta på resan, koppla dig och kom lyssna på vad kulturansvarige har att berätta angående resan.

Zoom-länken publiceras före tillfället på MK:s Facebook-sida.