Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen som skall bestå av tio röstberättigade medlemmar. Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår och ordförande väljs på oktober klubbmöte och resten av styrelsen på höstmötet i november. Till styrelsen hör:

  • Styrelseordförande
  • Näringslivsansvarig
  • Högskoleminister
  • Skattmästare
  • Sekreterare
  • PR-chef
  • Idrottsansvarig
  • Projektansvarig
  • Klubbhövding och
  • Värd/ Värdinna

Styrelsen utser inom sig en viceordförande.

Utanför styrelsen verkar även chefredaktör för HSJ samt ordförande för ÅFK.