Tutorer 2017

Något du undrar över? Tutorerna är till för att hjälpa dig! Alla nya studeranden delas in i grupper med en tutor men man kan kontakta vem man vill.

 

Alexander Hedberg
alexander.hedberg@abo.fi
040 758 5701

 

Catharina Lindberg
catharina.lindberg@abo.fi
050 340 4257

 

Elis Höckerstedt
elis.hockerstedt@abo.fi
040 846 8033

Frank Kreutzman
frans.kreutzman@abo.fi
045 845 1201

Josephina Zachariassen
josephina.zachariassen@abo.fi
040 078 8922

Jakob Sumelius
jakob.sumelius@abo.fi
040 769 4005

Jenny Alfthan
jenny.alfthan@abo.fi
044 559 8752

Kitty Kaski
christina.kaski@abo.fi
040 062 2312

Rebecka Behm
rebecka.behm@abo.fi
040 1906 665

Saga Heino
saga.heino@abo.fi
050 545 4244

 

 

Vilma Jaakkola
vilma.jaakkola@abo.fi
040 709 9320