Zoom-yoga

HSA ordnar tillsammans med Mindful Movements en yoga-timme via Zoom på torsdag 23.4 kl 18-19:15! Timmen kostar 7€ och anmälan sker via hemsidan.

Kom med och ta en stund för dig själv <3