Career Start Expo

Career Start Expo är en mässa riktad till studerande vid Åbo Akademi och företag från olika branscher. Mässan arrangerades första gången 2011 och ordnas vanligtvis tisdagen före Merkantila Klubben r.f.:s årsfest. Mässan har under åren växt såväl räknat i antalet besökare som antal utställare.

Syftet är att Ni som företag skall få komma och presentera ert företag och möjliga Trainee
program och sommarjobbs möjligheter åt framtidens experter, samt för studerandena att bekanta sig med arbetsmarknaden och de olika företagen och karriärmöjligheter.

Vi erbjuder er alltså synlighet och möjligheten att vara i direkt kontakt med studerande från olika ämnesområden, främst ekonomistuderande.

Vid intresse kontakta:

Benjamin Ketola

Näringslivsansvarig
naringsliv@merkantilaklubben.org
+358 45 632 8140