Företag

Samarbetspartnerskap

Merkantila Klubben r.f. är föreningen för ekonomiestuderande vid Åbo Akademi. MK är Akademins största ämnesförening med närmare 850 medlemmar. Vi vill upprätthålla en gemensam anda bland våra medlemmar och skapa nya nätverk till näringslivet i utbyte mot synlighet bland framtidens ekonomer.

Under studietiden bekantar man sig redan med flera företag som i framtiden kan bli den utexaminerades arbetsplats. För att underlätta kontakten mellan studerande och företag erbjuder Merkantila Klubben olika samarbetskanaler för att ge våra studenter kunskap och erfarenheter från arbetslivet.