Föreningen

Merkantila Klubben r.f.

Merkantila Klubben är föreningen för ekonomiestuderande vid Åbo Akademi. Den år 1928 grundade föreningen lever i högsta välmåga och har för tillfället 750  medlemmar. MK är således den största ämnesföreningen vid Åbo Akademi. Föreningens kansli finns i ASA B-huset, vån 3, och är öppet klockan 12-13 från måndag till torsdag under studieåret.

Verksamheten

Föreningens syfte är att föra samman huvudämnesstuderande inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi och att tillvarataga dessa studerandes gemensamma fackliga intressen. Således ordnar MK en hel del evenemang som främjar detta. Den mest synliga delen av verksamheten är fester av alla de slag. Till de mer kända hör gulnäbbsintagningen och gulissitzen i början av hösten, årsfesten i november, fastlagstisdagen och förstås wappen. Dam- och herrmiddagarna är också mycket populära spektakel.

Förutom festerna ordnas också en hel del seriös verksamhet. Gästföreläsningar, rekryteringstillfällen och exkursioner ger en inblick i företagsvärlden som väntar bakom hörnet. Mera information om de olika evenemangen hittar du på MK:s Instagram, Facebook, anslagstavlan inne på kansliet samt här på hemsidan.

Medlemmarnas intressen säkras på både gräsrotsnivå och på nationell nivå genom ett antal förtroendevalda i olika beslutande organ. MK:s styrelseordförande representerar föreningen på Finlands Ekonomers förbundsmöte, medan högskoleministern via det högskolepolitiska utskottet samordnar det interna beslutsfattandet inom akademin. Vilka som sitter i de olika organen hittar du på sidan ”Organisation”.