Dataskyddsbeskrivning

1) Upprätthållare av registret

Merkantila Klubben r.f.

Domkyrkotorget 1, 20500 åbo

styrelsen@merkantilaklubben.org

2) Ansvarsperson för registret

Föreningens vice ordförande; Heidi Mustonen

viceso@merkantilaklubben.org

+358 40 419 8014

3) Namnen på registren

  1. Finlands Ekonomers medlemsregister
  2. Register över individer som fungerat i förtroendeuppgifter inom Merkantila Klubben r.f.
  3. Register över individer som mottagit hedersutmärkelser inom Merkantila Klubben r.f.
  4. Register över individer som deltagit i föreningens evenemang
  5. Merkantila Klubben r.f.:s e-post listor

4) Avsikten för behandlingen av personuppgifter

Föreningen använder sig av medlemsregistret tillsammans med Finlands Ekonomer genom skilt överenskomna tekniska tillvägagångssätt. Informationen används för att säkerställa medlemskap, samt vid behov för att kommunicera med medlemmar.

Föreningen använder personuppgifter i de övriga registren, (nämnda i punkt 3), endast för kommunikation, dokumentation av föreningens verksamhet och för att marknadsföra föreningens eller dess samarbetspartners verksamhet.

5) Registrens informationsinnehåll

Föreningen behandlar genom Finlands Ekonomers medlemslista följande information: namn, adress, födelsedatum, medlemsnummer, telefonnummer, e-postadress samt anslutnings tid. Föreningen sparar inte informationen utan behandlar endast denna. Informationen behandlas av föreningens styrelseordförande eller sekreterare.

Föreningen behandlar genom de övriga registren, (nämnda i punkt 3), följande information: namn, telefonnummer och e-postadress. Informationen behandlas av föreningens styrelsemedlemmar.

6) Regelenliga informationskällorna

Alla personuppgifter i registret har överlåtits av personen i fråga. En medlem i Merkantila Klubben r.f. ansluts till Finlands Ekonomers medlemsregister då Finlands Ekonomer mottagit dennas kontaktuppgifter samt medlemsavgift .
Personer som fungerat i förtroendeuppgifter, eller som mottagit hedersutmärkelser, ansluts till registren med personens samtycke.

Då en medlem i Merkantila Klubben r.f. ansluter sig till Finlands Ekonomer tilläggs den e-postadress personen överlåtit i samband med anslutningen till Merkantila Klubben r.f.:s e-post listor.
En medlem i Merkantila Klubben r.f. tilläggs till Registret över individer som deltagit i föreningens evenemang då medlemmen i fråga anmäler sig till ett evenemang.

7) Regelenlig överlåtning av information

Information överlåts aldrig åt en annan part. Information kan publiceras till den mån som överenskommits med personen i fråga.

8) Principerna för registrens säkerhet

Behandlingen av registret sköts med omsorg och information som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas korrekt. Då information förvaras på internet-servrar, tar föreningen hand om att anordningarna skyddas korrekt fysiskt och digitaliskt.
Upprätthållaren av registret tar hand om att sparad information, så väl som servrarnas användningsrättigheter och annan kritisk information gällande personuppgifters dataskydd behandlas konfidentiellt och endast av de personer som är berättigade till det.

9) Granskningsrätt och rätt till att kräva korrigering av information

Varje person vars personuppgifter inkluderas i registret har rätt till att granska de uppgifter som finns i registret om personen i fråga. Personen har även rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter, eller komplementera otillräcklig information.
Ifall en person vill granska de uppgifter som sparats om denna, eller kräva korrigering av uppgifter, skall detta meddelas skriftligt åt upprätthållaren av registret. Upprätthållaren kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Upprätthållaren kontaktar personen inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga i regel inom en månad.

10) Övriga rättigheter för behandlingen av personuppgifter

En person vars personuppgifter är sparade i registret har rätten att kräva att informationen om personen raderas från registret. Personen har även de övriga rättigheterna som nämns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), däribland begränsandet av behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter.

Ovan beskrivna rättigheter skall alltid begäras skriftligt av upprätthållaren av registret. Upprätthållaren kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Upprätthållaren kontaktar personen inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga i regel inom en månad.

Ansvarspersonen för registret kan inte radera information från Finlands Ekonomers medlemsregister. Ifall personen vill att dennas personuppgifter raderas från Finlands Ekonomers medlemsregister, skall denna själv kontakta Finlands Ekonomer gällande ärendet.