Historia

KLUBBENS GRUNDANDE

Då Handelshögskolan vid Åbo Akademi hösten 1927 öppnade sina dörrar, inskrevs i första årskursen 34 förhoppningsfulla studenter. Året därpå påbörjades diskussionerna om en egen studentförening. Det förberedande mötet för bildandet av klubben hölls 15 september 1928. Mötets sammankallare torde ha varit cc. Erik Byström och Rune Lilja, vilka fungerade som ordförande och sekreterare. En kommitté tillsattes med uppgift att till ett konstituerande möte två veckor senare uppgöra förslag till stadgar och namn för klubben. Förutom Byström och Lilja satt i denna kommitté cc. Sven-Erik Björkroth, Knut Mannström och Torsten Engström. Vid det konstituerade mötet 27 oktober presiderade mag. Ralf Törngren, som på den tiden var lärare i nationalekonomi i Handelshögskolan. Första egentliga förslaget för ett årsfestdatum var Anders Chydenius födelsedag 26 februari, men detta fick inte understöd av mötet. Inte för att studenterna skulle ha haft något emot den stora nationalekonomen och prästmannen, men dagen befanns olämplig ur andra synpunkter: studentkårens årsfest 18 februari låg för nära intill, Vasa Nations årsfest var just 26 februari och dessutom hade de svenska hankeiterna i Helsingfors redat korat Chydenius till sitt ”skyddshelgon”.

Nils Filén föreslog då någon av Handelshögskolans donatorers födelsedag. Följande möte fastslog handlanden och stordonatorn August Wahlströms födelsedag 26 november som Merkantila Klubbens årsfestdag.

Men barnet skulle också ha ett namn. Vid mötet 27 oktober förelåg blott ett av c. Björkroth framfört namnförslag: Merkantila Klubben vid Åbo Akademis studentkår r.f .
Namnförslaget accepterades omedelbart och nuförtiden är officiella namnet Merkantila Klubben r.f vid Åbo Akademi.

MERKANTILA KLUBBENS STIFTARE:

Ralf Törngren, Nils-Holger Ahlblom, Sivert Andersson, Tancred Berg, Sven-Erik Björkroth, Ingegerd Björkvall, Carl Axel Blom, Karin Bruun, Erik Byström, Stig Calamnius, Birger Carlstedt, Great Calén, Karin Engdahl, Torsten Engström, Nils Filén, Willy Gielen, Gösta Hamström, Paavo Heimo, Rune Lilja, Tore Lundström, Uno Lännqvist, Birgit Malmborg, Knut Malmström, Bengt Mecklin, Ulla Molin, Eitel Nyman, Rafael Rautalin, Waldemar Rönning, Lahja Saariaho, Astrid Sandholm, Carl-August Schauman, Astrid Sonck, Helge Staffans, Lars Ström, Ola Wallin, Aarne Vesterlund

MERKANTILA KLUBBENS SKYDDSPATRON AUGUST WAHLSTRÖM

Handlanden August Wahlströms stora testamentariska donation 1923 möjliggjorde grundadet av Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927. Donators födelsedag den 26 november är Merkantila Klubbens festdag.

HISTORIA I KORTHET

1928: Merkantila Klubben vid Åbo Akademis studentkår r.f grundas 1929: Första exkursionen ordnas. MK åkte till Stockholm i ”mörker och rykande storm”

1932/33:Uppkomsten av tidningen Sillstryparen

1939: I början av året beslöts att MK skulle inneha en plats i Merkurs styrelse.

1939-1944: Krigsåren kastade mörka skuggor över Handelshögskolans och Merkantila Klubbens verksamhet. En stor del av undervisningen inställdes pga. att inkallelserna reducerade kraftigt på studenternas antal. Av de 280 vid Handelshögskolan inskrivna manliga studerande 1927-1943 stupade 26.

1948: MK deltog i de nordiska handelshögskolitkongresserna (NHS) och nordiska ordförande kongresserna

1950-talet: MK inledde en studentrådgivning för första årskursens studerande.

1963: Handelshögskolan flyttar in i nya lokaler.

1965: 4 november invigdes MKs egna klubblokal i närvaro av rektor, donatorer och alla som varit med om att föra projektet i hamn.

1969: STYL-FESF (Finlands Ekonomie Studerandes Förbund) grundas och MK går med i organisationen

1970: Turun Kauppakorkeakoulu och MK ordnar en NHS vecka i Åbo med ”Östhandel” som tema. NHS bytte namn till NESU (De Nordiska Ekonomiestuderandes Union) i ett senare skede.

1978: MK firade 50-års jubileumsbal den 18 november på Åbo Slott. Som årsfestmarsalk fungerade Ulla Achrén och årsfesttalet hölls av Gen.dir. Mauno Koivisto.

1980: Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) blev Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (ESF)

1988: KällarGardsBanditer (KGB) grundas för att ta hand om det konkreta arbetet på klubben.

1991: Merkantila Klubbens idrottsförening Henrik Street Athletics (HSA) grundas

1994: Välgörenhetsevenemanget Salutorgsloppet ordnas för första gången

2004: MK får en ny sångbok

2006: Klubblokalen genomgår en grundlig renovering

2011: Merkantila Klubbens egen rekryteringsmässa CareerStartExpo ordnas för första gången.  Föreningen genomgår även en organisationsförändring och MK:s eget prepkursföretag MK-Tutoring grundas.

2012: Merkantila Klubbens eget segelsällskap MK Yacht Club grundas.

2013: Merkantila Klubben återupplivar Glöggrundan med ett nytt koncept.

EXKURSIONER

Merkantila Klubben ordnar årligen flera mindre exkursioner samt en större till utlandet, där ett eller flera företagsbesök är inbokade. De senaste åren har MK:s medlemmar besökt Milano (2002), Edinburgh (2003), Budapest (2004), New York (2005), S:t Petersburg (2006), Amsterdam (2007), Wien (2010), Dublin (2011), Budapest (2012),  Amsterdam (2013), Prag (2014) Dublin (2015), Bryssel (2016), London (2017) och Budapest & Wien (2018).