2014 – Merkantila Klubbens 86e årsfest Sillis

Foto: Linn Byrkjeland