MK ABC

AATU = AkateeminenAurajokilaivuritutkinto. Njut av majsolen samtidigt som du far runt åbåtarna.

Aurarodden / Aurasoudut = Finlands äldsta roddtävling som ordnas mellan ÅA och TY.

Akademisk Hese = Hesburger på Tavastgatan.

Borgen = ”B”, KK:s klubblokal.

Brahe Djäknar = Studentkör för herrar.

Exkursion, Exqurr, Xqrr = Resa innehållande företagsbesök, kultur och samvaro.

Faust = Humanisternas klubblokal.

Finlands Ekonomer = En service- och intresseorganisation för bl.a. ekonomiestuderande som ger dig en del förmåner.

Florakören = Studentkör för damer.

Glöggrundan = Barrunda i julanda. En äldre tradition som återuppliva-
des hösten 2013 av MK och kommer att ordnas årligen.

Gulnäbb, gulis = Förstaåretsstuderande, DU!

Gulisplikt = Arbeta en kväll för MK och bli fullvärd medlem.

Gulispass = Samla stämpel från olika evenemang och bli årets supergulis.

Halare = Tidlös klädsel som bara blir häftigare med studieåren. Gult är den enda rätta färgen.

Henrik Street Athletics (HSA) = MK:s idrottsförening.

Henrik Street Journal (HSJ) = MK:s medlemstidning, postas till varje medlem och utkommer fyra gånger i året.

HHÅA = Handelshögskolan vid Åbo Akademi. ”Pappren inne, sol i sinne.”

Hämeenkadun Appro = Höj dina vitsord på Tammerfors krogar i oktober.

Kansliet = MK:s kansli på tredje våningen i ASA. Öppet må-to 12-13, oftast annars också. Kom och drick en kopp kaffe, vi bits inte.

KK = Kemistklubben, våra teknologvänner med spygröna halare.

Källarn = ”K”, SF:s klubblokal.

Kirkkotie = LEX:s klubblokal.

Klubbmöte = MK:s högsta beslutsfattande organ, hålls varje månad. Tillfälle för medlemmar att föra fram tankar och funderingar.

Kylli = Finlands Ekonomers kontaktperson. Alla handelshögskolor har en egen.

Kylteri = Ekonomiestuderande, DU!

Kylteripäivät (KYPÄ) = Nationell get-together för ekonomiestuderande. Här träffar du folk från olika städer i Finland.

Lex ry = Rättsvetarna på TY, vinröd halare.

Merkantila Klubben rf (MK) = Allt du behöver!

Merkantila Segelsällskapet (MK Yacht Club) = MK:s segelförening.

merkantilaklubben.org = MK:s hemsida. Här sker anmälningen till de flesta evenemang. Innehåller info om föreningen och verksamheten.

MK-Tutoring Oy Ab = MK:s prepkursföretag.

Monttu = Här ordnar TuKY sina större fester.

Parkki = TuKY:s lokal som innehåller utrymmen för sitzer och såklart bastu.

SF-klubben = Statsvetenskapliga klubben, röd halare.

Sitz/Sits = Akademisk sittning alltså mat, dricka och sång, inte givetvis i denna ordning.

Social media = Här är MK aktiv! Följ MK på Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat!

Studiestöd = Den räcker inte till, utan går till…

TLKS = Turun Lääketieteellinen Kandidaattiseura, Åbo medicinare, svarta burana-halare

TuKY ry = Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry. Våra kära finskspråkiga kolleger på Rehtorinpellonkatu, blåa halare.

TYY = Turun Yliopiston Ylioppilaskunta.

ÅAS = Åbo Akademis Studentkår.

Åbåtarna = Populärt tentläsningsställe på våren.

Årsfest = Årets bästa fest, MK:s årsfest!