Organisation och utskott

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottets uppgift är att stöda näringslivsansvariga i arbetet med att upprätthålla MK:s kontakter till näringslivet. Ordnar bl.a. CSE.

Benjamin Ketolaordförande

Patrick Asikainen
Milja Laitinen
Lotta Lall
Sami Tahko
Jesper Wicklund

 

Högskolepolitiska utskottet

Högskolepolitiska utskottet stöder högskolepolitiskt ansvariga i korrespondensen med klubbens studeranderepresentanter som sitter i akademins olika organ samt ansvarar för magisterverksamheten.

Emelie Berglundordförande

Vilma Jaakkola
Anton Pajoslahti

 

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet fungerar som ett rådgivande organ angående ekonomin. Sköter bl.a. uppföljningen av MK:s aktieportföljer.

Felix Wuorio– ordförande
Viktor Holmquist
Elis Höckerstedt
Rasmus Lundmark
Otto Öhman

 

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för föreningens interna kommunikation genom åtminstone föreningens hemsida, mejl, planscher och sociala medier.

Matilda Mäkeläordförande
Olivia Casagrande
Julius Paulin
Julia Suoranta

 

Socialpolitiska utskottet

Det socialpolitiska utskottet ansvarar för att ordna verksamhet som främjar medlemmarnas fysiska och psykiska välmående t.ex. i form av kontinuerlig idrottsverksamhet samt evenemang och exkursioner där social samvaro betonas.

Christopher Zittingordförande
Reko Laaksonen
Maisa Niemi
Kasper Ridberg
Jessica Sjöblom
Joni Tuomi

 

Projektutskottet

Projektutskottet ordnar i samråd med projektansvariga samtliga festrelaterade evenemang som försiggår utanför MK:s lokaler, exempelvis Glöggrundan 2.0.

Marincke Behm– ordförande
Markus Hakala
Oona Niemonen
Nelly Nummentalo
Casimir Uotinen
Ida Wikman

GR

Arbetsgrupp vars uppgift är att ordna det årliga evenemanget Glöggrundan tillsammans med projektutskottet.

Marincke Behm– ordförande

Patrik Björkroth
Bianca Björksten
Emma Komusaari
Lotta Lall
Viivi Nakari
Jessica Sjöblom
Vilma-Lotta Virtomaa
Max Öhman

 

Källar Gardet Banditerna

Källargardets (KGB) uppgift är att ordna fester och sammankomster samt att svara för programmet under dessa. Källargardet sköter om alla klubbutrymmen samt upprätthåller ordningen i dessa.

Emilia Nordenswan – Ordförande

Vilhelm Ahlskog
Amelie Alanne

Robin Bäckman
Antonia Holmgren
Cajsa Jungar
Laura-Eliisa Leino
Ronja Lindroos
Erik Lindström
Alina Nordman
Linda Paavola
Valter Rudnäs
Daniela Stendahl
Frida Udd
Arne Vironmäki

Jasper Wahlström
Helena Zilliacus

 

 

Kulturutskottet

Kulturutskottets uppgift är att sköta klubbens internationella verksamhet samt anordna kulturevenemang och exkursioner för klubbens medlemmar. Kulturutskottet bör även organisera stora exkursionen.

Fredric Sigfridsordförande
Bianca Björkstén
Filip Kaukiainen
Kreetta Kokkosalo
David Mannström
Malin Wahtera

 

Årsfestkommittén

Årsfestkommittén ansvarar för anordnandet av MK:s högtidligaste fest, årsfesten. Under årets lopp ska sponsorer skaffas, utrymmen bokas och praktiska detaljer redas ut.

Annika Ojala- ordförande

Rebecca Anckar
Ronja Holmberg
Vilma Jaakkola
Elli Männikkö
Oliver Mänttäri
Nora Nummentalo

Johanna Pyhtilä
Annina Rosenberg
Isabella Wall

 

Henrik Street Journal

Redaktionen för Henrik Street Journal ansvarar för utgivningen av klubbens medlemstidning HSJ.

Gustav Malmström- chefredaktör 
Patrick Asikainen
Rebecca Bergholm

Pia Blomqvist
Saara Essén
Mathilda Evers
Ronja Holmberg
Antonia Holmgren
Viktor Holmquist
Vilma Jaakkola
Cajsa Jungar
Madelin Kivikangas
Dante Nielsen
Filip Nyman
Jonathan Nyström
Linnea Orimus
Mona Pietikäinen
Anna Saarinen