Sillis

Efter en välvilad natt åker årsfestdeltagarna på sillfrukost, ”sillis”, där festen fortsätter. Gulnäbbarna får använda sina halare för första gången och får äntligen känna hur det känns att bära den MK-gula halaren med stolthet.

På sillfrukosten finns det mat och dryck, samt sillisbandet uppträder med musik. För många är det årsfesten höjdpunkt. Efter sillisen tågar man vidare till sillisbastu, de ivrigaste fortsätter ännu efter bastubadandet till Åbos nattliv.