Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen som skall bestå av tio röstberättigade medlemmar. Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår och ordförande väljs på oktober klubbmöte och resten av styrelsen på höstmötet i november. Till styrelsen hör:

  • Styrelseordförande
  • Vice ordförande
  • Näringslivsansvarig
  • Högskolepolitisktansvarig
  • Ekonomiansvarig
  • Kulturansvarig
  • Kommunikationsansvarig
  • Socialpolitiskt ansvarig
  • Projektansvarig
  • Utrymmesansvarig

Utanför styrelsen verkar även chefredaktör för HSJ samt ordförande för ÅFK.