Vett och etikett

Hur skall jag klä mig?

På årsfesten bär herrarna frack eller mörk kostym medan damerna bär aftonklänningar. Cocktailklänningar är alltså inte tillåtna, inte heller kostymer i granna färger.

För de som bär frack gäller vit väst och lackskor. Frackflugan skall vara vit. Damerna skall ha axlarna täckta med en sjal eller boa under hela Solenna akten och banketten. Man kan även bära vita handskar. Dessa skall dock tas av när man äter. Ringar bärs ej med handskar.

Dessutom kan såväl damer som herrar pryda sin beklädnad med föreningens och Kårens föreningsband, som fås på föreningens respektive Kårens kansli. Herrarna fäster banden så att de går mellan knapparna på västen från höger axel ner till vänster sida. Banden kan med fördel fästas i t.ex. hängslena och de ska sitta under västen. Damerna viker en ros av banden och fäster dem i kanten av aftonklänningen, på vänster sida.

Dessutom kan man bära diverse nationers och specialföreningars band, det finns dock en övre gräns på maximalt tre band. Om man bär flera band skall de vara i ordning uppifrån och neråt: kårband, nationsband samt special-/ämnesföreningsband. Frågor om banden (och varför inte andra frågor också) kan med fördel riktas till föreningens styrelse under kanslitid eller övriga äldre medlemmar.

Dansen

Efter att banketten avnjutits börjar man med dansen. Den första dansen (som egentligen är de två första) dansas alltid med bordsdamen, den följande dansen dansas med den egna avec:en och de därpå följande med övriga bordsdamer. Efter det är golvet fritt för alla som ännu orkar stå på benen.

Vad göra/icke-göra grejerna på en årsfest

 • Det anses inte vara god sed att avvika från klädkoden.
 • Årsfestdeltagare bör komma i god tid till årsfesten.
 • Årsfestdeltagare bör respektera sångledarna och årsfestmarskalkens auktoritet, spontana utrop och annat utanför programmet är mycket förkastligt (årsfesten är ingen sitz).
 • Man bör inte stiga upp från banketten innan konferens utlyses, om en dam trots detta känner ett behov av att avlägsna sig skall damens bordsherre ledsaga henne från och till lokalen. Damen går då på mannens högra sida. Man återträder ej i lokalen före eventuellt program tagit slut om sådant råkar pågå.
 • Egna drycker medhaves ej.
 • Man ropar inte ”snaps”.
 • Årsfestdeltagare uppmanas delta i sångerna som framförs till den ädla dryckens ära.
 • När någon håller tal eller det framförs ett program är det inte artigt att diskutera med sina brodsgrannar eller ta för sig av maten. Man sitter tyst och lyssnar tills framförandet är slut (det anses okej att dricka under framföranden men besticken hålls på bordet).
 • Framföranden skall åtföljas av applåder, detta gäller INTE efter talet till Fosterlandet.
 • Alkohol återtages inte, om så trots detta måste göras tas drycken igen utanför festsalen (pro-tip, damerna har en handväska).
 • Damernas handväskor bör inte förvaras på bordet under banketten.
 • Damer skålar först till vänster, sedan till höger och till sist rakt fram. Herrar först till höger, sedan till vänster och till sist rakt fram.